Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 506 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  Omställningskvadranten

  Presentation av omställningskvadranten ett verktyg för att få hjälp med miljöomställningen

  Uppdaterad:2018-03-14 Skapad:2015-02-05
 2. Artikel

  Folkögskolan - ett unikt bildningsarv

  Sverker Sörlin, idéhistoriker, porträtterar folkhögskolan i två radioessäer som sänts i Sveriges Radios program OBS Kulturkvarten.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-22 Skapad:2012-12-30
 3. Webbsida

  Celestin Freinet

  Celestin Freinets första jobb var att undervisa spanska flyktingbarn i en byskola i Frankrike på 1920-talet. Ur det växte en pedagogik där skolbänkarna och katedern kastades ut ur klassrummet och barnen gick ut i samhället för att hämta kunskap istället.

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-02-15
 4. Webbsida

  Skapa goda samtal

  Det är viktigt att skapa en atmosfär där alla får plats och vågar bidra, men där man även kan bli bemött och ifrågasatt på ett bra sätt. Sensus presenterar ett 20-tal olika modeller för att samtalen skall bli så bra som möjligt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2014-09-17
 5. Webbsida

  Metodbanken - värderingsövningar

  Ett antal värderingsövningar som kan användas för samtal, lära-känna eller kring värdegrundsfrågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-01-14
 6. Webbsida

  Gruppövningar - metoder

  Kort introduktion till olika slags gruppövningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2018-02-20
 7. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2009-07-10
 8. Artikel

  Att samtala i grupp

  Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här några tips som andra använt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-01-14
 9. Webbsida

  Kooperativt lärande - möte på mitten

  "Möte på mitten" är en enkel visuell modell som både stödjer arbetsprocessen i en grupp och blir en produkt där gruppens bästa idéer eller slutsatser står svart på vitt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-05-13
 10. Webbsida

  Pedagogik och ledarskap

  För alla som söker inspiration och kunskap som gör att du kan utveckla ditt ledarskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-10-14
 11. Webbsida

  Formulera mål

  Kortfattad beskrivning av hur man säkrar att alla arbetar åt samma håll och skapar referenspunkter att utvärdera med.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2007-01-06
 12. Webbsida

  Kritiskt tänkande - en introduktion

  En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2017-04-24
 13. Artikel

  Vetandet, kunnandet och klokheten

  En rapport som belyser hur tre former av kunskap - vetande, kunnande, klokhet - framträder i gymnasieskolans kursplaner.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2007-02-03
 14. Artikel

  De fyra hörnstenarna

  De fyra hörnstenarna Ledning / Bildningsmiljö / Pedagogik / Formalia ger ett ramverk för varje folkhögskola att ha som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete.

  Uppdaterad:2018-02-14 Skapad:2018-02-14
 15. FSO kvalitetsutveckling

  Folkhögskolornas organisationer RIO, OFI och FHF arbetar tillsammans genom FSO med att främja och stötta folkhögskolornas kvalitetsarbete. Här hittar finns material som kan användas som stöd och inspiration för folkhögskolornas kvalitetsarbete.

  Uppdaterad:2018-02-14 Skapad:2018-02-14