Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 1842 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Ljud

  Skolministeriet : Trendiga matvanor sätter press på skolköken

  Glutenfritt, laktosfritt, svenskt kött och kanske helst ekologiskt? De mat-trender som kommer och går i samhället märks i kraven på specialkost som skolmatsköken får ta emot. Skolmatsansvariga vittnar om att kraven har skjutit i höjden på senare år. En större andel portioner med specialkost leder till ökade kostnader och besvärligare hantering. Var går egentligen gränsen för vad man kan begära av skolmaten?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-25 Skapad:2017-02-24
 2. Video

  UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017 : Nyanlända elevers skolgång

  Bo Sundblad, tidigare lärarutbildare vid Stockholms universitet, berättar om Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, om vad det innebär för skolans personal och hur man arbetar med det. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-02-24
 3. Video

  UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017 : Nyanlända barns hälsa

  Många nyanlända barn bär på erfarenheter som under kortare eller längre tid orsakar stressymptom av varierande svårighetsgrad. Här berättar Stefan Kling, barnläkare och skolöverläkare i Malmö, om vilka hälsoproblem som är vanliga och hur kan man organisera mottagandet av nyanlända barn inom elevhälsan. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-02-24
 4. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Vis i kris och moralisk stress

  Hur mycket är ledarskap beroende av vishet? Kan man tränas till att bli vis? Gerry Larsson, professor i psykologi vid Försvarshögskolan, berättar om visdom i kriser och om vishet som den yttersta kompetensen. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-31
 5. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Det goda globala ledarskapet

  Med Dag Hammarskjöld som exempel berättar Lena Lid Falkman, forskare och lärare i retorik och ledarskap, om etik, moral och självkritik som en väg till visdom. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-31
 6. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Jaget och visdomen

  Vad är den livslånga jagutvecklingens väg mot visdom? Kristina Elfhag, leg psykolog, berättar om visdom och vår psykologiska livsutveckling. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-31
 7. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

  Dr Judith Glück berättar om visdom genom livet. Hur visdom utvecklas och stannar av, och varför den gör det. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-31
 8. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Det kloka samhället

  Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, talar om värderingar i det visa samhället. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-31
 9. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Vägar till visdom

  Vad är grunden till visdomsbegreppet? Stefan Einhorn, professor och författare, berättar om visdom som nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-31
 10. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Vad säger forskningen om hemmasittare?

  Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om olika typer av forskning kring hemmasittare. Hur ser statistiken ut, och vad kännetecknar effektiva interventioner? Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-23
 11. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Skolavhopp bland unga i Norden

  Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden som arbetar med skolavhopp, psykisk hälsa, arbete och utbildning med fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-23
 12. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Hemmasittare i Lidingö

  Teamet bakom projektet Ökad skolnärvaro i Lidingö stad berättar om sin modell för att arbeta med hemmasittare och hur de har implementerat ett kommunövergripande arbete för att minska den totala skolfrånvaron i kommunen. Medverkande: Ann Gottfridsson, Hasse Larsson, Per Wirén och Michael Lidman. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-23
 13. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Neuropsykiatri och behandling

  Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar om behandlingsfasen och vidmakthållandefasen i arbetet med hemmasittare. Vilka komponenter innehåller en behandlingsinsats och vilka anpassningar kan man behöva göra utifrån olika diagnoser? Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-23
 14. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Den avgörande alliansen

  Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar om hur man skapar gemensamma mål och hur man bemöter och lyssnar till de elever man behandlar. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-23
 15. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Juridiken kring hemmasittaren

  Vem ansvarar för elevens skolgång? Vad måste skolan göra? Vad får socialtjänsten göra? Mikael Hellstadius, skoljurist, svarar på dessa frågor och talar om juridiken kring hemmasittaren. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-24 Skapad:2017-01-23