Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 90 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Vad är det flippade klassrummet?

  Flippat klassrum, eller det omvända klassrummet, vad är det? Här beskrivs det av två pedagoger, först Ulrika Knutsson från Åsa folkhögskola och därefter av Daniel Barker, lärare i matte och fysik på Norra Real i Stockholm.

  Uppdaterad:2016-09-22 Skapad:2014-11-24
 2. Flippa klassrummet. Teckenspråk

  Att flippa klassrummet är en pedagogisk metod som går ut på att du ger dina deltagare i förväg något av det du brukar presentera i klassrummet.

  Uppdaterad:2016-01-25 Skapad:2014-11-24
 3. Pedagoger genom tiderna

  Det här är ett studiematerial för den som är nyfiken på var pedagogiken vi använder i skolan idag har sitt ursprung.

  Uppdaterad:2015-12-08 Skapad:2015-01-28
 4. Artikel
  Uppdaterad:2015-12-04 Skapad:2014-11-24
 5. Video

  Studiebesöket: Waldorfskolan i Höör

  Emiliaskolan är Höörs och mellanskånes Waldorfskola. Skolan kännetecknas av en helhetssyn på elevens utveckling. Här utvecklas hela människan - tanken, känslan och viljan.

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 6. Webbsida

  Celestin Freinet

  Celestin Freinets första jobb var att undervisa spanska flyktingbarn i en byskola i Frankrike på 1920-talet. Ur det växte en pedagogik där skolbänkarna och katedern kastades ut ur klassrummet och barnen gick ut i samhället för att hämta kunskap istället.

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 7. Webbsida

  Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner startade den första Waldorfskolan 1919 för barn till arbetarna på en cigarettfabrik. Han betonade barnens frihet och ville att skolan skulle tala till hela människan, inte bara huvudet

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 8. Webbsida

  Maria Montessori

  Maria Montessori räknas som en av 1900-talets största pedagoger. Hon föddes i Italien och blev trots hårt motstånd landets första kvinnliga läkare. I sitt arbete med förståndshandikappade barn började hon intressera sig för pedagogikens möjligheter.

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 9. Webbsida

  Lev Vygotskij

  Lev Vygotskij var psykolog och har haft stor betydelse för modern utvecklingspsykologi och pedagogik

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 10. Webbsida

  Jean Piaget

  Schweizaren Jean Piaget var en av 1900-talets stora pedagoger och har haft stort inflytande över vår uppfattning om hur barn lär sig och utvecklas.

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 11. Webbsida

  Vad är pedagogik? Peter Nilsson

  Introduktion till vetenskapsområdet pedagogik

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 12. Artikel

  Case 3 - Daniel Barkers flippar kurser i matematik och fysik. Teckenspråk

  Daniel har valt att lägga ut stora delar av sin kurs på YouTube för att hjälpa deltagarna att kunna titta på förklaringarna när de behöver det.

  Uppdaterad:2015-12-01 Skapad:2014-11-24
 13. Flippa klassrummet

  Att flippa klassrummet är en pedagogisk metod som går ut på att du ger dina deltagare i förväg något av det du brukar presentera i klassrummet.

  Uppdaterad:2015-12-01 Skapad:2014-11-24
 14. Webbsida

  Case 1 - Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet. Teckenspråk

  Med korta filmer som delas på nätet kan sfi-lärares undervisning bli mer anpassad och verklighetsnära. Det handlar om att prova nya sätt att undervisa. Det handlar också om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar.

  Uppdaterad:2015-12-01 Skapad:2015-09-14
 15. Artikel

  Vad innebär det flippade klassrummet? Teckenspråk

  Flippat klassrum, eller det omvända klassrummet, vad är det? Här beskrivs det av två pedagoger, först Ulrika Knutsson från Åsa folkhögskola och därefter av Daniel Barker, lärare i matte och fysik på Norra Real i Stockholm.

  Uppdaterad:2015-12-01 Skapad:2014-11-24