Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 483 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Digitaliseringens utmaningar för folkhögskolan

  ”En lärare kommer inte att bli ersatt av tekniken, men den lärare som inte lär sig använda tekniken kommer att bli ersatt av dem som gör det.”

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-17 Skapad:2017-11-17
 2. Artikel

  digiUP - Training Course

  The digiUP project aims to improve the digital competence among disadvantage groups in Europe by implementing a successful education method called “interactive group” in ICT courses. The first Training Course has been concluded.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2017-10-19
 3. Artikel

  Projekt DigiUP

  FSO ska tillsammans med samarbetspartners i Europa utveckla en metodik för digital delaktighet för marginaliserade grupper med särskilt fokus på migranter och romer. Även andra grupper som folkbildningen i Sverige arbetat med för digital delaktighet kommer att engageras.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2016-05-04
 4. Artikel

  Ett urval ämnesartiklar

  Nya och fräscha länk- och lektionstips i olika teman. Vår förhoppning är att artiklarna skall kunna informera och i bästa fall inspirera folkbildningens pedagoger.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-17 Skapad:2016-06-07
 5. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-13 Skapad:2010-05-10
 6. Artikel

  Workspace för folkbildare

  I ett WorkSpace arbetar vi i kreativa processer tillsammans och lär av varandra. Under två dagarna arbetar en med egna eller andras konkreta projekt, delar erfarenheter och kunskap, samarbetar och bollar idéer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2015-03-24
 7. Artikel

  Fria internationella universitetskurser

  En stor tillgång är att det finns fri vidareutbildning bara ett par klick bort. Vi tipsar om några av de bästa

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-09 Skapad:2017-10-03
 8. Webbsida

  edX - Free online courses

  Vidareutbildning för alla som vill förkovra sig. Öppna kurser på amerikanska universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-03 Skapad:2017-10-03
 9. Artikel

  Folkbildningens forskardag 2017

  Årets konferens tar upp den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs krav på professionell hantering, kvalitet och resultat?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-28 Skapad:2017-09-28
 10. Webbsida

  Kritiskt tänkande - en introduktion

  En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-26 Skapad:2017-04-24
 11. Artikel

  Vad händer på Folkbildningsnätet framöver?

  Folkbildningsnätet är ett av flera uppdrag för FSO. Under 2017 pågår en omställning och utvärdering av vilken verksamhet som ska bedrivas inom ramen för uppdraget. Här följer i korthet något av det som är beslutat.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-25 Skapad:2017-08-17
 12. Artikel

  Vestlunddagarna 2017

  2017 års Vestlunddagar handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-12 Skapad:2017-03-27
 13. Video

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-08 Skapad:2016-06-16
 14. Artikel

  Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt

  Det är lätt att tycka till om saker och ting. Men om vi vill ha ett allvarligt menat samtal finns det goda regler att förhålla sig till som gör att dialogen kommer framåt. Det viktiga är kanske inte att få rätt, snarare att alla får något att fundera över. Det här är en sida om strategier för samtal och om grupper och relationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-07 Skapad:2017-02-10
 15. Webbsida

  Searchable Directory of Selected Journals in Online and Distance Learning

  Utvalda tidskrifter med senaste nytt inom fältet flexibelt lärande

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-05 Skapad:2017-06-05