Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 504 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  SV Flex

  Projekt vars syfte var att erbjuda oerfarna internetanvändare ett studiematerial som gav dem möjlighet att lära sig och förstå hur sociala medier på internet fungerar och hur de kan användas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 2. Artikel

  Skrivtorget

  Projekt med syfte att bredda skolan utbud och nå nya målgrupper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 3. Artikel

  Hur fungerar det att ha grupparbete i en distanskurs?

  Man kan grupparbeta i en distanskurs på lite olika sätt. Och olika sätt passar olika bra till olika uppgifter och till olika delar av ett grupparbete. Mathias Anbäcken, kursföreståndare på Allmän kurs på distans, Västerås folkhögskola ger sin syn på grupparbete på distans.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2005-11-25
 4. Artikel

  FlexLär 2009 - Metodprojekt

  Här nedan presenteras 19 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-11
 5. Artikel

  Långt borta och nära

  Projekt med syfte att utveckla nya metoder för kommunikation på nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-12
 6. Artikel

  Metodutveckling för sociala medier

  Projekt vars syfte var att utveckla metoder och en manual för arbete med värdegrundsfrågor inom olika sociala medier på nätet (MSN, Facebook, Lunarstorm, Apberget m.fl.)

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-13
 7. Artikel

  Lärresurs för ett digitalt lärande

  Projekt vars syfte var att utveckla en metod för att öka den digitala delaktigheten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-21
 8. Artikel

  Utveckling med hjälp av fokusgrupper

  Projekt vars syfte var att genom djupintervjuer lära sig mer om hur målgruppen resonerar kring sin fritid, sin framtid, kring studier i allmänhet och flexibelt lärande i synnerhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-21
 9. Artikel

  Validering via webb

  Projekt vars syfte var att bygga upp en plattform för att kunna göra valideringar via webben.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-21
 10. Artikel

  Nätverk för ökad digital verksamhet i SV

  Syftet med projektet var att skapa ett nätverk i SV för ett gemensamt utvecklingsarbete inom det flexibla lärandet i SV. Detta för att mobilisera kraft för utbildning och utveckling av flexibelt lärande i SV med folkbildningsnätet som bas och plattform.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-03-18
 11. Artikel

  Flexibelt lärande med IT-metodik

  Projekt vars syfte var att förvärva erfarenhet av och färdighet i att låta olika delar av undervisningen nå en högre grad av flexibelt lärande genom att använda varierade former av internetbaserade metoder.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-15
 12. Artikel

  Personlig lärmiljö för friskvårdare

  Syftet med projektet var att skapa en personlig lärmiljö för friskvårdare.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2013-02-22
 13. Artikel

  Hur aktiv bör kursledaren vara som skribent i en distanskurs?

  Hur ska en kursledare agera i sin skriftliga kommunikation med sina deltagare. Kring det har Ove Rackner, lärare på Hola folkhögskola tänkt och skriver här utifrån sina erfarenheter från många distanskurser

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2005-11-25
 14. Artikel

  Webbaserad kokbok stärkte demokratin och de sociala nätverken i Stockholmsförort

  Projektet ”Kokbok a la Blåkulla” har placerat det invandrartäta Hagalund i Solna på den svenska IT-kartan. Ett lärorikt exempel på hur IT kan gynna demokrati, bryta social isolering och utveckla språkkunskaper.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2004-11-24
 15. Artikel

  Studiecirkel på mina vilkor!

  ABF Sigtuna vill med projektet skapa möjligheter för skiftarbetare att studera.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2003-08-27