Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 504 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  European Schoolnet

  Portal för lärare i Europa.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-24 Skapad:2002-01-25
 2. Artikel

  Siktar mot en ny demokrati

  Politisk träff för ungdomar och politiker, internetundersökningar, studiecirkel för skateboardtjejer och ett helt års ytterligare projetfinansiering. Det har blivit några av resultaten efter ett år med Communities – folkbildning på ungdomars vis.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-24 Skapad:2006-09-18
 3. Webbsida

  Nitus

  Nätverket för kommunala lärcentra.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-24 Skapad:2003-10-06
 4. Webbsida

  Lärcentrum Jämtland Härjedalen

  LärCentrum finns i länets alla 8 kommuner och är en plattform för samverkan mellan kommuner då det gäller det vuxna lärandet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-24 Skapad:2004-02-16
 5. Webbsida

  Akademi Norr

  En gränsöverskridande samverkan inom högre utbildning. 13 kommuner inom 4 län samverkar för regional utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-24 Skapad:2004-02-16
 6. Artikel

  App - Voicereader

  Filmen visar hur du kan använda appen Voicereader. Filmen är gjord av Uppsala bibliotek.

  Uppdaterad:2017-12-31 Skapad:2014-03-12
 7. Webbsida

  Folkhögskollärarutbildningen

  Folkhögskollärare är en utbildning för pedagogiskt arbete inom folkbildningen och omfattar 60 högskolepoäng.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-31 Skapad:2004-11-24
 8. Artikel

  Vidga skolsalen

  Projekt vars mål var att genom flexibla pedagogiska metoder få fler studerande att komma till sin rätt och öka andelen studerande som uppnår sina studiemål inom planerad tid.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 9. Artikel

  Konsthantverkare under 2000-talet

  Projekt vars syfte bland annat var att visa på värdet av den moderna informationsteknologins möjligheter till att kunna sprida eller inhämta kunskap/erfarenhetsutbyte i nationella/inernationella sociala forum på Internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-08
 10. Artikel

  Publikt entreprenörskap

  Projekt om att inspirera fler till att göra

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-05-31
 11. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2010-11-24
 12. Artikel

  VoteIT

  Projekt som vill möjliggöra och förenkla nätbaserade årsmöten under stadgemässiga och demokratiska former.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-26
 13. Artikel

  Sociala media som stöd för digital delaktighet

  Projekt med syfte att öka digital delaktighet i första hand bland nyckelpersoner och medlemmar i Astma- och Allergiförbundets lokalorganisationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 14. Artikel

  Mötesplatser för flexibelt lärande

  Projekt som vände sig till verksamhetsutvecklare i studieförbunden och medarbetare på biblioteken i Dalarna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25
 15. Artikel

  Jämlikhet och medborgerligt deltagande

  Projekt vars syfte var dels att knyta ihop Ädelfors folkhögskolas två filialer genom att arbeta webbaserat, dels att öka den digitala delaktigheten hos deltagarna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-04-25