Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 504 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  Varför lyckas folkhögskolans lärare?

  Seminarium i Almedalen 2013 arrangerat av Folkbildningsrådet. Per Andersson, forskare vid Linköpings universitet, presenterar en rapport om folkhögskolornas arbete. Därefter följer ett panelsamtal.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-30 Skapad:2013-08-28
 2. Artikel

  Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

  Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar?

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-30 Skapad:2008-10-30
 3. Artikel

  Validering i de nordiska länderna - policy och praktik

  Rapport om hur man ser på och hur man tillämpar validering i de nordiska länderna.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-30 Skapad:2008-10-24
 4. Artikel

  Lär dig mer om Mina resurser

  På mina resurser kan du ladda upp material (lärobjekt) och sätta samman dessa till studiematerial. De lärobjekt du laddat upp eller studiematerial du satt samman kan du ha sparade för eget bruk eller välja att publicera på Pedagogiska resurser.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-29 Skapad:2013-11-22
 5. Artikel

  Folkbildningsnätet - en presentation

  Folkbildningsnätet är en gemensam resurs för alla som arbetar eller studerar på någon av landets folkhögskolor. Här finns program och tjänster för kommunikation och lärande, studiematerial och artiklar från deltagare och redaktion.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-29 Skapad:2016-10-20
 6. Webbsida

  Pedagogiska Magasinet

  Tidskrift som presenterar aktuell skolforskning och skoldebatt. Missa inte temasidorna!

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-29 Skapad:2007-01-19
 7. Webbsida

  Silent learners - a guide

  If educational institutions genuinely want to offer individualised learning then surely an individual should have the option to be silent and not participate as actively as teachers might wish?

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-26 Skapad:2018-01-26
 8. Webbsida

  Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare

  En handledning för hur man kan dokumentera folkbildningshistoria

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2006-03-22
 9. Artikel

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  Doktorsavhandling skriven an Anna Lundin vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet 2008

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2008-06-09
 10. Webbsida

  Mimer

  Mimers centrala uppgift är att skapa och upprätthålla ett nätverk för forskare och aktiva folkbildare.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2001-01-03
 11. Artikel

  En folkhögskolemässig anda i förändring

  En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik gjord av Sam Paldanius vid Linköpings Universitet, 86 sidor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2007-05-10
 12. Webbsida

  Kollektivt lärande

  Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2015-05-13
 13. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. 

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2001-01-12
 14. Webbsida

  ESREA - European Society for Research on the Education of Adults

  ESREA är en en europeisk organisation bestående av forskare och institutioner inom fältet vuxenutbildning och folkbildning. Arbetet bedrivs i tematiska nätverk som arrangerar konferenser och ger ut publikationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2008-09-11
 15. Artikel

  Digitaliseringens utmaningar för folkhögskolan

  På folkhögskolornas digitaliseringskonferens den 12 oktober på Hagabergs folkhögskola samlades ett 40-tal deltagare för att lyssna till inspirerande föreläsningar och engagerande, mindre seminarier kring frågor om digitalisering på folkhögskolorna.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-25 Skapad:2017-11-17