Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 504 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  Folkhögskolor i Finland

  I Finland finns 87 folkhögskolcampusar. De är utspridda över landet från Åland ända till Övertorneå. Av dem är 16 svenskspråkiga.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-19 Skapad:2002-03-24
 2. Webbsida

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

  NVL verkar för att stärka vuxnas lärande inom Norden. Här finns olika specifika nätverk och aktuella rapporter från de nordiska länderna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-19 Skapad:2005-06-03
 3. Artikel

  Folkrörelserna inför 2000-talet och folkhögskolans roll i förnyelsearbetet

  Ett examensarbete (5P) på folkhögskollärarlinjen Linköpings Universitet vt-99 skrivet av Lars Igeland. Arbetet handlar om de svenska folkrörelsernas kris och i vilken mån folkhögskolan kan vara ett verktyg för förnyelse för rörelserna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-19 Skapad:2003-11-03
 4. Artikel

  Kurs om folkbildning och vuxenutbildning i Europa

  Onlinekurs för dig som vill lära dig mer om folkbildning och vuxenutbildning i Europa. Intressant för dig som vill bygga nätverk för framtida europeiska samarbeten. 

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-19 Skapad:2015-08-17
 5. Webbsida

  Folkbildarforum

  Folkbildarforum är en konferens om folkbildning och samhällsutveckling som är öppen för alla. Forumet vill ge nytt syre åt diskussionerna kring bildning och samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-19 Skapad:2016-04-15
 6. Webbsida

  Speed-dating som metod för medborgardialoger

  Åsele folkhögskola blev inbjudna när lokala fokusgrupper skulle träffa kommunens samordnare. Under en dag träffades pensionärsrådet och handlare från kommunens köpmannaförening på kulturhuset, och därefter ortens folkhögskola, där många av kommunens nyanlända fanns representerade, samt elevrådet på ortens högstadium.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-19 Skapad:2017-12-19
 7. Webbsida

  Folkhögskola.nu

  Alla kurser som Sveriges folkhögskolor erbjuder finns här.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-18 Skapad:2001-01-02
 8. Webbsida

  Sveriges folkhögskolor

  All information och kunskap om Sveriges folkhögskolor du kan tänkas behöva.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-18 Skapad:2017-12-18
 9. Webbsida

  Gösta Vestlund om folkhögskolans historia och folkbildningen som immateriellt kulturarv

  Gösta Vestlund, 104 år ung, videointervjuas av nättidskriften Lifelong Learning in Europe.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-18 Skapad:2013-12-02
 10. Webbsida

  RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

  RIO representerar de idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och bevakar deras intressen genom att svara på remisser, arrangera konferensen, initiera gemensamma folkhögskoleprojekt mm.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-18 Skapad:2009-01-28
 11. Webbsida

  150 berättelser från folkhögskolor

  150 berättlesler som visar upp folkhögskolan, det unika i skolformen och vilken skillnad folkhögskolan har gjort för de som deltar. Det görs genom berättelser från deltagare, före detta deltagare eller personal på folkhögskolor.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-18 Skapad:2015-09-03
 12. Webbsida

  Lärarnas Historia: Folkhögskolans lärare - till nu från då

  En mycket informationsrik tidslinje över folkhögskolans pedagogers historia från de lärarfackliga organisationerna. En intressant exposé från 1868 och framåt.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2010-10-22
 13. Webbsida

  Folk i rörelse - arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922

  Folkrörelser och demokrati​ - unika dokument. En sann skatt för den som vill studera folkbildningshistoria.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2009-10-21
 14. Webbsida

  Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

  Efter att under många år ha fallit i glömska har intresset för Fogelstadskolan växt kraftigt på senare tid. Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan hemmets värld och samhällets"

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2006-03-22
 15. Webbsida

  Folkhögskolans pionjärer - Folkhögskolemödrars bildningssyn

  En undersökning av bildningsidealen hos Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-14 Skapad:2017-12-14