Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 106 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  Celestin Freinet

  Celestin Freinets första jobb var att undervisa spanska flyktingbarn i en byskola i Frankrike på 1920-talet. Ur det växte en pedagogik där skolbänkarna och katedern kastades ut ur klassrummet och barnen gick ut i samhället för att hämta kunskap istället.

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-02-15
 2. Webbsida

  Skapa goda samtal

  Det är viktigt att skapa en atmosfär där alla får plats och vågar bidra, men där man även kan bli bemött och ifrågasatt på ett bra sätt. Sensus presenterar ett 20-tal olika modeller för att samtalen skall bli så bra som möjligt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2014-09-17
 3. Webbsida

  Metodbanken - värderingsövningar

  Ett antal värderingsövningar som kan användas för samtal, lära-känna eller kring värdegrundsfrågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-01-14
 4. Webbsida

  Gruppövningar - metoder

  Kort introduktion till olika slags gruppövningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2018-02-20
 5. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2009-07-10
 6. Webbsida

  Kooperativt lärande - möte på mitten

  "Möte på mitten" är en enkel visuell modell som både stödjer arbetsprocessen i en grupp och blir en produkt där gruppens bästa idéer eller slutsatser står svart på vitt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-05-13
 7. Webbsida

  Pedagogik och ledarskap

  För alla som söker inspiration och kunskap som gör att du kan utveckla ditt ledarskap.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-10-14
 8. Webbsida

  Formulera mål

  Kortfattad beskrivning av hur man säkrar att alla arbetar åt samma håll och skapar referenspunkter att utvärdera med.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2007-01-06
 9. Webbsida

  Kritiskt tänkande - en introduktion

  En kortfattad e-bok för den som vill få en snabb introduktion och fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2017-04-24
 10. Webbsida

  Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd

  Länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier och lärare som arbetar i eller har tänkt skapa ett mångspråkigt bibliotek. Tipsen kommer både från Internationella biblioteket och från skolbibliotekarier som kommit olika långt i sitt mångspråkiga arbete.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-12 Skapad:2018-02-12
 11. Webbsida

  Folkbildningens framsyn

  Ett rådslagsarbete som engagerade folkbildningsorganisationer över hela landet 2003 - 2005. Syftet var att skapa ett underlag för en kommande utredning.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-07 Skapad:2018-02-07
 12. Webbsida

  EU: s nyckelkomptenser för livslångt lärande

  Europaparlamentet och Rådet har utarbetat ett förslag om nyckelkompetenser som alla medborgare inom unionen bör få möjlighet att utveckla inom ramen för det livslånga lärandet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2008-12-08
 13. Webbsida

  Pedagogtankar

  En blogg som resonerar kring pedagogik, skola, lärande och undervisning.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2016-12-12
 14. Webbsida

  SOS - Skola och samhälle

  Nättidning som vill fördjupa debatten om den svenska skolan.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2010-04-06
 15. Webbsida

  Studieförbundet Vuxenskolan, SV

  SV är Sveriges näst största studieförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29