Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 142 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  Pedagogtankar

  En blogg som resonerar kring pedagogik, skola, lärande och undervisning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-29 Skapad:2016-12-12
 2. Webbsida

  Folkbildarforum

  Folkbildarforum är en konferens om folkbildning och samhällsutveckling som är öppen för alla. Forumet vill bland annat utforska det lärande civilsamhället. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-12-12 Skapad:2016-04-15
 3. Webbsida

  Deltagares upplevelse

  Det här borde alla få pröva! av Sam Paldanius

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-27 Skapad:2004-04-19
 4. Webbsida

  Formulera mål

  Kortfattad beskrivning av hur man säkrar att alla arbetar åt samma håll och skapar referenspunkter att utvärdera mot.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2016-04-27 Skapad:2007-01-06
 5. Webbsida

  Folkhögskolor i Finland

  I Finland finns 87 folkhögskolcampusar. De är utspridda över landet från Åland ända till Övertorneå. Av dem är 16 svenskspråkiga. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-19 Skapad:2002-03-24
 6. Webbsida

  Nivå 2 - fler IT-verktyg att använda till flipparna

  Karin Brånebäck har i sin blogg Kilskrift gjort en lång lista med verktyg som kan användas i undervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-18 Skapad:2015-01-02
 7. Webbsida

  RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

  RIO representerar de drygt hundra idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och bevakar deras intressen genom att svara på remisser, arrangera konferensen, initiera gemensamma folkhögskoleprojekt mm.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-14 Skapad:2009-01-28
 8. Webbsida

  Folk i rörelse - arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922

  Folkrörelser och demokrati​ - en lärresurs

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-14 Skapad:2009-10-21
 9. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-06 Skapad:2001-01-12
 10. Webbsida

  Studieförbunden

  De tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation heter Studieförbunden. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-06 Skapad:2016-04-06
 11. Webbsida

  Länsbildningsförbund

  Länsbildningsförbunden har till uppgift att främja och samordna folkbildningsarbetet i regionerna. I Sverige finns det nitton – från Folkbildningsförbundet fristående – länsbildningsförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-06 Skapad:2005-01-10
 12. Webbsida

  Appar som stöd

  Här kan du både hämta och bidra med tips om bra appar som stöttar i vardagen inom områdena kommunikation, tid och planering. 

  Källa:

  Uppdaterad:2016-01-13 Skapad:2016-01-13
 13. Webbsida

  UR-program: Det flippade klassrummet (radioprogram)

  Vad innebär det att "flippa sitt klassrum"? Allt fler lärare verkar haka på denna trend inom undervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-12-07 Skapad:2015-03-17
 14. Webbsida

  Celestin Freinet

  Celestin Freinets första jobb var att undervisa spanska flyktingbarn i en byskola i Frankrike på 1920-talet. Ur det växte en pedagogik där skolbänkarna och katedern kastades ut ur klassrummet och barnen gick ut i samhället för att hämta kunskap istället.

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15
 15. Webbsida

  Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner startade den första Waldorfskolan 1919 för barn till arbetarna på en cigarettfabrik. Han betonade barnens frihet och ville att skolan skulle tala till hela människan, inte bara huvudet

  Uppdaterad:2015-12-03 Skapad:2015-02-15