Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 120 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd

  Länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier och lärare som arbetar i eller har tänkt skapa ett mångspråkigt bibliotek. Tipsen kommer både från Internationella biblioteket och från skolbibliotekarier som kommit olika långt i sitt mångspråkiga arbete.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-12 Skapad:2018-02-12
 2. Webbsida

  Folkbildningens framsyn

  Ett rådslagsarbete som engagerade folkbildningsorganisationer över hela landet 2003 - 2005. Syftet var att skapa ett underlag för en kommande utredning.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-07 Skapad:2018-02-07
 3. Webbsida

  EU: s nyckelkomptenser för livslångt lärande

  Europaparlamentet och Rådet har utarbetat ett förslag om nyckelkompetenser som alla medborgare inom unionen bör få möjlighet att utveckla inom ramen för det livslånga lärandet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2008-12-08
 4. Webbsida

  Pedagogtankar

  En blogg som resonerar kring pedagogik, skola, lärande och undervisning.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2016-12-12
 5. Webbsida

  SOS - Skola och samhälle

  Nättidning som vill fördjupa debatten om den svenska skolan.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2010-04-06
 6. Webbsida

  Studieförbundet Vuxenskolan, SV

  SV är Sveriges näst största studieförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 7. Webbsida

  Studiefrämjandet

  Studiefrämjandet är partipolitiskt, religiöst och fackligt obundet med bland annat djur- natur-och miljörörelser som medlemsorganisationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 8. Webbsida

  Sensus

  Sensus är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor och har verksamhet över hela landet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 9. Webbsida

  Medborgarskolan

  Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven, fri och frivillig bildningsverksamhet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 10. Webbsida

  Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

  ABF är Sveriges största studie- och bildningsförbund med verksamhet över hela landet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 11. Webbsida

  Kulturens Bildningsverksamhet

  Kulturens Bildningsverksamhet är det senaste studieförbundet som bildats i Sverige. Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form med mera.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2012-02-10
 12. Webbsida

  Ibn Rushd

  Ibn Rushd har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Visionen är att islam ska vara en självklar del av Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2008-05-29
 13. Webbsida

  Bilda

  Studieförbund för kyrka och samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 14. Webbsida

  Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV

  NBV är det gemensamma studieförbundet för 21 organisationer som arbetar med nykterhets-, drog- och livsfrågor, miljö- och hälsofrågor.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24
 15. Webbsida

  Folkuniversitetet

  Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i nära anknytning till universiteten och högskolorna

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2004-11-24