Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 900 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Barn som ställer extra krav på verksamheten

  Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-25 Skapad:2017-02-27
 2. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Trivas, leka och lära

  Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Lars Gustafsson är organisationskonsult och chefsutbildare och talar om hur man tillsammans i fritidshem och skola ska arbeta så att varje elev får den bästa möjliga resan mot målen. Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-24 Skapad:2017-02-27
 3. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Lärande och utveckling i fritidshemmet

  Föreläsning med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-24 Skapad:2017-02-27
 4. Video

  Samtal med historielärare : Stoffurval

  Hanna Stålhammar, historielärare på Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, lärare på Röda Korsets folkhögskola, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om att välja ut stoff till sin undervisning. Hur väljer de stoff och varför väljer de som de gör? Hur förhåller de sig till att det också finns stoff de väljer bort? De får även frågan om huruvida det finns en tyst överenskommen innehållskanon för historieämnet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-05-17
 5. Video

  Samtal med historielärare : Historisk empati

  Varför ska eleverna prova sin historiska empati och hur gör du som lärare? Lisa Andersson, lärare på Malmö folkhögskola, och Martin Englund, lärare i historia på Blackebergs gymnasium, samtalar med UR:s mediepedagoger om vikten av att deras elever utvecklar sin förståelse för vad som har hänt i historien och hur människor har agerat. De diskuterar även vad som är de största utmaningarna med historisk empati i undervisningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-05-17
 6. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Det goda globala ledarskapet

  Med Dag Hammarskjöld som exempel berättar Lena Lid Falkman, forskare och lärare i retorik och ledarskap, om etik, moral och självkritik som en väg till visdom. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-01-31
 7. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

  Dr Judith Glück berättar om visdom genom livet. Hur visdom utvecklas och stannar av, och varför den gör det. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-01-31
 8. Video

  UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Vägar till visdom

  Vad är grunden till visdomsbegreppet? Stefan Einhorn, professor och författare, berättar om visdom som nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-19 Skapad:2017-01-31
 9. Video

  Samtal med historielärare : Historiebruk

  Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola Vessigebro, möter UR:s mediepedagoger i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2017-05-17
 10. Video

  Samtal med historielärare : Perspektiv på historien

  Vilka perspektiv genomsyrar min undervisning och varför? Sevilay Brännström, lärare i historia på Fryshusets gymnasium, och Marc Harding, lärare på Kista folkhögskola, diskuterar med UR:s mediepedagoger om hur de går tillväga för att få in olika perspektiv på historien i sin undervisning. Vilka är utmaningarna? Och varför är det viktigt att lära ut historien ur olika infallsvinklar?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2017-05-17
 11. Video

  Alors demande ! : L'école

  Hur ser en typisk dag i en fransk skola ut? Är lärarna stränga? Vilka språk läser man? Och vad äter man till lunch? Via inskickade mobilfilmer ställer svenska och tyska elever frågor om allt de vill veta om den franska skolan. Jonas Modin beger sig till Lycée Vauvenargues i Aix-en-Provence för att ta reda på svaren. Skolan, som rymmer omkring 2500 elever, är uppdelad i två sektioner - en yrkesinriktad del och en högskoleförberedande del.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-18 Skapad:2014-04-20
 12. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Att arbeta med lättläst i klassrummet

  . Med utgångspunkt i sina egna böcker berättar författarna Sara Lövestam och Annelie Drewsen om grammatiska dilemman, liksom dramaturgiska och didaktiska möjligheter i den lättlästa litteraturen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2016-10-28
 13. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2016 : Läslust som bränsle för kunskapssamhället

  Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-05-17 Skapad:2016-09-21
 14. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2017 : Samelands fria universitet

  Hur kan samer leva ett gott liv under ockupation? För det är det som pågår i Sverige idag och har gjort sedan 1500-talet, säger May-Britt Öhman Tuohea Rim, forskare vid Uppsala universitet. Här berättar hon om en vision om "Samelands fria universitet". En framtida institution som utgår ifrån samernas egna erfarenheter och perspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2017-04-03
 15. Video

  UR Samtiden - Forum om nyanlända elever : Bättre och snabbare integration i skolan

  Mats Wennerholm från Skolverket berättar om vilka riktade insatser Skolverket gjort till kommuner som tagit emot många nyanlända elever. Ska skolan klara ett stort mottagande går det inte att jobba på som vanligt. Det krävs både nytänkande och uppfinningsrikedom, menar Mats Wennerholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-16 Skapad:2017-03-09