Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 894 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2017 : Samelands fria universitet

  Hur kan samer leva ett gott liv under ockupation? För det är det som pågår i Sverige idag och har gjort sedan 1500-talet, säger May-Britt Öhman Tuohea Rim, forskare vid Uppsala universitet. Här berättar hon om en vision om "Samelands fria universitet". En framtida institution som utgår ifrån samernas egna erfarenheter och perspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-04-03
 2. Video

  UR Samtiden - ResearchED 2017 : Att pröva och ompröva undervisning

  Hur vet vi vad som faktiskt ger effekt på elevers lärande och inte bara är "nytt" eller "nyskapande"? Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg och talar om kollegialt lärande och om vad som behöver förändras i undervisningen och varför. Vilka är svårigheterna och glädjeämnena i förändringar? Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-20
 3. Video

  UR Samtiden - ResearchED 2017 : Vad kan forskningsskolor göra?

  Alex Quigley är chef vid forskarskolan vid Huntington School i York i Storbritannien. Han talar om forskningsskoleprojektet EEF/IEE och hur det syftar till att stödja skolor i dess utbyte, tolkning och användning av forskningsresultat för att förbättra elevers skolgång. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-20
 4. Video

  UR Samtiden - ResearchED 2017 : (R)evolutionär skolutveckling

  Per Kornhall är författare och skoldebattör och talar om att nyliberala förvaltningsidéer har påverkat de flesta skolsystemen i Europa. I Sverige har det lett till ett marknadsanpassat skolsystem. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-20
 5. Video

  UR Samtiden - En lektion om skolan : Skolans ansvar och arbete mot mobbning

  Många skolor hinner inte jobba förebyggande mot kränkande behandling, säger Emilia Pettersson från barnrättsorganisationen Friends. Genom att höja kunskapen om funkofobi kan arbetet bli mycket mer effektivt, menar hon. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-15
 6. Video

  UR Samtiden - En lektion om skolan : Arbetsgången med anmälningsärenden

  Christian Floer från Skolinspektionen berättar var man ska vända sig ifall ett barn råkar ut för kränkande behandling i skolan och hur och vem som kan anmäla. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-15
 7. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Barn som ställer extra krav på verksamheten

  Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-02-27
 8. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Förstärkt läraruppdrag på fritids

  Line Isaksson är utvecklingslärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse och föreläser om systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. Hur kan man stärka elevers lärande och hur skapar man en bättre arbetsmiljö för pedagogisk personal? Hur kan kvalitetsarbete bli en kontinuerlig del av verksamheten? Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-02-27
 9. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Fritidshemmets miljöer

  Anneli Hippinen Ahlgren är adjunkt och doktorand vid Stockholms universitet och föreläser om miljöer och didaktik i förhållande till verksamheten på fritidshem. Vilka perspektiv har barn på fritidshemmets miljö? Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-02-27
 10. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Trivas, leka och lära

  Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Lars Gustafsson är organisationskonsult och chefsutbildare och talar om hur man tillsammans i fritidshem och skola ska arbeta så att varje elev får den bästa möjliga resan mot målen. Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-02-27
 11. Video

  UR Samtiden - Forum om nyanlända elever : Bättre och snabbare integration i skolan

  Mats Wennerholm från Skolverket berättar om vilka riktade insatser Skolverket gjort till kommuner som tagit emot många nyanlända elever. Ska skolan klara ett stort mottagande går det inte att jobba på som vanligt. Det krävs både nytänkande och uppfinningsrikedom, menar Mats Wennerholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-09
 12. Video

  UR Samtiden - Forum om nyanlända elever : Nytänkande och samarbete gav resultat

  Rektorn Caj Stigson och läraren Helena Baardh från Åsedaskolan i Uppvidinge berättar om sin resa mot ett mer professionellt mottagande av nyanlända elever. En viktig framgångsfaktor i deras arbete har varit att noggrant kartlägga den nyanlända elevens kunskapsstatus. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-09
 13. Video

  UR Samtiden - Forum om nyanlända elever : Framgångsfaktorer för en bättre skolstart

  Södertälje kommun har förbättrat sina skolresultat samtidigt som antalet nyanlända elever legat högt. Verksamhetschefen Monica Sonde berättar här om flera framgångsfaktorer som varit avgörande. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-03-09
 14. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Lärande och utveckling i fritidshemmet

  Föreläsning med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-02-27
 15. Video

  UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017 : Nyanlända elevers skolgång

  Bo Sundblad, tidigare lärarutbildare vid Stockholms universitet, berättar om Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, om vad det innebär för skolans personal och hur man arbetar med det. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-04-22 Skapad:2017-02-24