Sökträffar på Folkbildning

Visar 8 av 8 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  Språket bär kunskapen : Att identifiera svårigheter

  Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-20 Skapad:2014-04-16
 2. Video

  UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

  Per Måhl, lärare, författare och föreläsare i betygssättning, menar att det går att sätta rätt betyg och att vara en bra lärare. Han berättar om sitt arbete med betygsutredning för skolinspektionen, hur betygssättning går till i praktiken och hur man sätter rätt betyg. "Den lärare som elever tycker är bra, är den som kan kommunicera sina bedömningar så att eleverna förstår vad de får betyg på", säger han. Vi får också veta mer om det nya betygssystemets fördelar och fallgropar, och att svenska lärare är unika i och med att de själva ansvarar för bedömningsinstrumenten. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2011. Arrangör: Skolforum.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-12 Skapad:2011-12-18
 3. Video

  UR Samtiden - Att leda framtidens skola : Den nya rektorn - pedagogisk ledare eller vd?

  Martin Rogberg, vd för Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, pratar om hur skolverksamheten ofta blir allt mer lik näringslivet med skolpeng och resultatutveckling med mera, och att detta nog kan kallas new public management. Idag jämförs ofta rektorns roll med andra företagsledares. Är ledarskap alltid samma sak? I näringslivet tillbringar cheferna i snitt 13 minuter framför datorn. Ett mejl är för informationsfattigt. Istället pratar de i telefon när de inte sitter i möten. Föredraget är en del i seminariet Att leda i framtidens skola, om rektorn som drivkraft. Inspelat i november 2011. Arrangör: Skolporten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-20 Skapad:2011-12-14
 4. Video

  UR Samtiden - Alla ska älska skolan : Vad betyder delaktighet?

  Delaktighet är ett populärt ord i skolan. Från början handlade det om ideologi, ordet var tätt sammanbundet till ordet "medborgarskap". Men vad betyder det idag, i praktiken? Kristina Szönyi från Specialpedagogiska skolmyndigheten benar ut begreppets beståndsdelar. Medverkar gör också Tove Dunkers, specialpedagog och utbildare. Inspelat i december 2011. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-08-27 Skapad:2012-01-19
 5. Video

  Plugga bättre : Minnesteknik

  Hur kan man på ett bättre sätt få all fakta man lär sig i skolan att fastna? Hur kan man minnas allt lättare och ha kvar det i minnet även efter prov? Linnea Dahl Edlund får tips och idéer på olika tekniker som gör det lättare att komma ihåg fakta. Minnesmätaren Mattias Ribbing kan memorera en hel kortlek på en minut och kan massor om minnesteknik som han lär ut till Linnea.

  Källa:

  Uppdaterad:2015-05-25 Skapad:2013-09-24
 6. Video

  UR Samtiden - Skolforum 2013 : Från ABC och läskondis till läsförståelse och läslust

  Allt fler elever läser sämre. Det måste ändras, enligt Martin Widmark, mellanstadielärre och författare till böckerna om Lassemajas detektivbyrå. Han talar om satsningen En läsande klass och menar att med lite annorlunda förhållningssätt kan man få elever att skriva bättre. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-10-24 Skapad:2013-12-10
 7. Video

  UR Samtiden - Elevhälsa i fokus : Hur fånga upp elever med inlärningssvårigheter?

  Psykologen Gunilla Carlsson Kendall talar om hur de kognitiva svårigheterna ser ut i vardagen, och hur man samtalar om det med barn och familj. Hon berättar även om betydelsen av hjärnans mognad och utveckling för förmågan att styra sitt tänkande. Inspelat 6 november 2013 i Celciussalen på Ingenjörshuset i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-08-08 Skapad:2013-12-17
 8. Video

  UR Samtiden - Skolforum 2013 : Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6

  Malin Gonzales, Malin Hugander och Malin Jonsson från Sätraskolan i Stockholm berättar om sina strategier och texter, och om vilka fördelar undervisningen i läsförståelse har för eleverna. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-08-08 Skapad:2013-12-10