Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 386 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Ljud

  Skolministeriet : Trendiga matvanor sätter press på skolköken

  Glutenfritt, laktosfritt, svenskt kött och kanske helst ekologiskt? De mat-trender som kommer och går i samhället märks i kraven på specialkost som skolmatsköken får ta emot. Skolmatsansvariga vittnar om att kraven har skjutit i höjden på senare år. En större andel portioner med specialkost leder till ökade kostnader och besvärligare hantering. Var går egentligen gränsen för vad man kan begära av skolmaten?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-25 Skapad:2017-02-24
 2. Ljud

  Lärarrummet : Musik och socialt samspel med El Sistema

  Anette Wikenmo och Ola Nordkvist är musiklärare vid El Sistema i Malmö. El Sistema är en världsomspännande rörelse som startade i Venezuela 1975 av orkesterledaren José Antonio Abreu. Då handlade det om att ge gatubarn ett alternativ till ett liv i kriminalitet. El Sistema är i Sverige en del av kulturskolan och verksamheten genomsyras av en filosofi om socialt samspel genom delaktighet i en orkester.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2017-02-23
 3. Ljud

  Skolministeriet : Drogprevention på måfå

  Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika. Men hur gör man det på bästa sätt? Några gemensamma riktlinjer för hur droginformation ska gå till finns inte och när Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utredde effekten av ett antal metoder som används i skolor, kom man fram till att de flesta i praktiken är verkningslösa. Vad är meningen med förebyggande arbete om man inte vet att det fungerar?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2017-02-17
 4. Ljud

  Skolministeriet : Avstängd från skolan

  En aprildag fick Sarah ett meddelande om att hennes dotter Nova blivit avstängd från sin skola i en vecka. Nova var då 8 år. När Matteo stängdes av från sin skola var han 7. Avstängning är den yttersta disciplinära åtgärden som en skola får ta till. Vad innebär det för den elev som blir avstängd? Och varför behövs möjligheten att stänga av elever så unga som Nova och Matteo?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2017-02-10
 5. Ljud

  Skolministeriet : Bildning 2.0

  Vilken plats har den klassiska bildningen i en tid när arbetsmarknaden kräver spetskompetens och konsumtionen av kultur och medier individualiseras? Är bildningsbegreppets innebörd konstant eller behöver det uppdateras i takt med att samhället förändras? Vi träffar tre personer med tankar om bildning i vår tid: filosofiprofessorn Sharon Rider, professorn i medie- och kommunikationsvetenskap Pelle Snickars och Macarena de la Cerda från föreningen Megafonen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2017-02-03
 6. Ljud

  Skolministeriet : En pionjär inom jämställd pedagogik

  Det började som ett experiment i mitten av nittiotalet där pedagogerna på förskoleavdelningarna Tittmyran och Björntomten i Trödje utanför Gävle filmade sig själva i arbetet med barnen. Upptäckten av hur olika man bemötte flickor och pojkar ledde till en förändring av pedagogiken som kom att väcka stor uppmärksamhet. Som förskolechef var Kajsa Wahlström drivande bakom projektet och än idag föreläser hon om lärdomarna från det som har kallats Sveriges första jämställda förskola. Vi träffar Kajsa Wahlström för ett samtal om hennes drivkrafter, och om hur hon ser på den jämställda pedagogikens ställning då och nu.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-12-02
 7. Ljud

  Skolministeriet : Lyftet som sänkte stämningen

  Lärarlönelyftet var reformen som skulle lyfta läraryrket. Men i takt med att pengarna fördelas hörs allt fler missnöjesyttringar från både lärare och rektorer. Vad handlar det här missnöjet om? Varför upplevs inte ett tillskott på 3 miljarder till Sveriges lärare som positivt av alla? Och vad tänker ansvarig minister Helene Hellmark Knutsson om hur lärarlönelyftet har tagits emot?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-11-11
 8. Ljud

  Skolministeriet : Ej behörig

  Jay hänger gärna med sina vänner inne i stan på eftermiddagarna. Julia går ofta till biblioteket. Varje år går ungefär 13 000 elever ut nian utan att bli behöriga till gymnasiet. Vi träffar två av dem för att höra vad som gick snett i skolan för dem. Deras berättelser handlar om prestationskrav och identitet i en tonårstid då livet inte alltid är enkelt.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-11-04
 9. Ljud

  Skolministeriet : Skolvalet och skolsegregationen

  Skillnaderna mellan skolor ökar och de flesta är överens om att skolsegregationen är ett problem. Men svaren på frågan om vad man ska göra åt det skiljer sig åt. Skolkommissionen lyfte i ett delbetänkande förslaget om ett obligatoriskt skolval. Strax därefter gjorde också alliansen det till sin politik. Men forskare ifrågasätter att ett obligatoriskt skolval skulle ha någon effekt mot skolsegregationen. Vad vill man då uppnå med ett obligatoriskt val?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-10-28
 10. Ljud

  Skolministeriet : Rektor i Biskopsgården

  När det skjuts någonstans i förorten så tänker man ofta att nu behöver eleverna fler fritidsgårdar, mer hip hop och breakdance. Men det som de behöver är en stabil och trygg skolgång, säger Hamid Zafar. Han är en av rektorerna på Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. Det är samma skola som han själv gick i som nykommen flykting från Afghanistan på 1980-talet. Vi träffar Hamid Zafar för ett samtal om skolans roll i ett socialt utsatt område.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-10-21
 11. Ljud

  Skolministeriet : Går det att förbjuda religiösa friskolor?

  Liberalerna med partiledaren Jan Björklund i spetsen har kommit med ett konkret förslag kring religiösa friskolor. De vill att nya religiösa skolor stoppas helt och att befintliga skolor inte tillåts expandera. Men försvararna av religiösa skolor menar att det skulle bryta mot internationella konventioner. Vi synar argumenten för och emot skolor med religiös profil. Är det ens möjligt att förbjuda dem? Eller stämmer det som förespråkarna säger - att möjligheten att välja en religiös skola är en mänsklig rättighet?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-10-07
 12. Ljud

  Skolministeriet : Ett liv i folkbildningens tjänst

  103-årige Gösta Vestlund har kallats folkbildningens "grand old man". Han har varit aktiv inom folkhögskolorna sedan 1930-talet och är så än idag. "En bildad människa kränker aldrig en annan människa medvetet", säger Gösta Vestlund. Han ser bildning som en fråga om relationer människor emellan. Vi möter honom i ett samtal om hans liv och om hans tankar kring bildningens betydelse.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-09-16
 13. Ljud

  Skolministeriet : Skolbiblioteken och likvärdigheten

  Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek enligt skollagen. Men en kartläggning som Kungliga biblioteket har gjort tillsammans med andra myndigheter visar att 86 av Sveriges 290 kommuner saknar bemannade skolbibliotek. Enligt samma rapport saknas ofta intresse för skolbibliotek hos både skolhuvudmän och rektorer. Hur kan det få se ut så här? Vi besöker Bokmässan och pratar skolbibliotek och likvärdighet med bland andra representanter från Kungliga biblioteket, Skolinspektionen och utbildningsminister Gustav Fridolin.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-09-30
 14. Ljud

  Skolministeriet : Pedagogikprofessorn som bad om ursäkt

  Jonas Linderoth är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och har skrivit debattboken "Lärarens återkomst - från förvirring till upprättelse". Han vill be om ursäkt för 1990-talets pedagogiska idéer som han själv varit med om att sprida. Linderoth vill ge upprättelse till lärarna som berättar, visar och instruerar - en typ av lärare som han menar har levt på undantag under en lång tid. Vi möter Jonas Linderoth i ett samtal om boken och om vilka idéer han nu tar avstånd från.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-09-23
 15. Ljud

  Skolministeriet : Dagisfabrik - en framtidsmodell för förskolan?

  På Margarinfabrikken i Oslo brukade man producera tusentals ton margarin varje år. Nu hyser den gamla fabriksbyggnaden en jätteförskola med närmare 500 barn. Det här är en stordriftsmodell som även svenska kommunchefer sneglar intresserat på. Från Malmö, en stad med en pressad förskolesituation, åkte en delegation nyligen till Margarinfabrikken på studiebesök. Hur skulle jätteförskolor tas emot här i Sverige? Måste förskolan vara småskalig för att vara trygg?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-23 Skapad:2016-08-26