Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 387 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Viktigt att förstå målgruppen

  Sunderby folkhögskola insåg att SMF-kursen behövde en ny inriktning. Nina Ivaska rekryterades och hon började göra om hela upplägget. Idag pratar deltagarna om den livsmotiverande kursen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-13 Skapad:2013-03-24
 2. Artikel

  Att samtala i grupp

  Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här några tips som andra använt.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-29 Skapad:2015-01-14
 3. Artikel

  Studiemotiverande kurs

  Hur får man omotiverade ungdomar att börja studera? Hur lockar man dem till skolan och håller dem kvar? Det är centrala frågor när man bygger en SMF-kurs. Vesa Sandström och Karin Persson berättar om sina pedagogiska erfarenheter från Västerås folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-29 Skapad:2013-03-24
 4. Artikel

  Digitaliseringens utmaningar för folkhögskolan

  På folkhögskolornas digitaliseringskonferens den 12 oktober på Hagabergs folkhögskola samlades ett 40-tal deltagare för att lyssna till inspirerande föreläsningar och engagerande, mindre seminarier kring frågor om digitalisering på folkhögskolorna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-11-28 Skapad:2017-11-17
 5. Artikel

  digiUP - Training Course

  The digiUP project aims to improve the digital competence among disadvantage groups in Europe by implementing a successful education method called “interactive group” in ICT courses. The first Training Course has been concluded.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2017-10-19
 6. Artikel

  Projekt DigiUP

  FSO ska tillsammans med samarbetspartners i Europa utveckla en metodik för digital delaktighet för marginaliserade grupper med särskilt fokus på migranter och romer. Även andra grupper som folkbildningen i Sverige arbetat med för digital delaktighet kommer att engageras.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-25 Skapad:2016-05-04
 7. Artikel

  Ett urval ämnesartiklar

  Nya och fräscha länk- och lektionstips i olika teman. Vår förhoppning är att artiklarna skall kunna informera och i bästa fall inspirera folkbildningens pedagoger.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-17 Skapad:2016-06-07
 8. Artikel

  CFL - skrifter om flexibelt lärande

  Rapporter producerade av CFL - Nationellt centrum för flexibelt lärande - åren 2001 - 2007

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-13 Skapad:2010-05-10
 9. Artikel

  Workspace för folkbildare

  I ett WorkSpace arbetar vi i kreativa processer tillsammans och lär av varandra. Under två dagarna arbetar en med egna eller andras konkreta projekt, delar erfarenheter och kunskap, samarbetar och bollar idéer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-11 Skapad:2015-03-24
 10. Artikel

  Fria internationella universitetskurser

  En stor tillgång är att det finns fri vidareutbildning bara ett par klick bort. Vi tipsar om några av de bästa

  Källa:

  Uppdaterad:2017-10-09 Skapad:2017-10-03
 11. Artikel

  Folkbildningens forskardag 2017

  Årets konferens tar upp den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs krav på professionell hantering, kvalitet och resultat?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-28 Skapad:2017-09-28
 12. Artikel

  Vad händer på Folkbildningsnätet framöver?

  Folkbildningsnätet är ett av flera uppdrag för FSO. Under 2017 pågår en omställning och utvärdering av vilken verksamhet som ska bedrivas inom ramen för uppdraget. Här följer i korthet något av det som är beslutat.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-25 Skapad:2017-08-17
 13. Artikel

  Appar som stöd

  Filmen visar hur ett FlexLär-projekt, Digibok arbetar med hjälp av appar. Filmen är gjord av Ola Hallqvist

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2014-03-13
 14. Artikel

  Vestlunddagarna 2017

  2017 års Vestlunddagar handlade om vikten av att ständigt värna och se över våra demokratiska grundvärderingar och spelregler.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-12 Skapad:2017-03-27
 15. Artikel

  Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt

  Det är lätt att tycka till om saker och ting. Men om vi vill ha ett allvarligt menat samtal finns det goda regler att förhålla sig till som gör att dialogen kommer framåt. Det viktiga är kanske inte att få rätt, snarare att alla får något att fundera över. Det här är en sida om strategier för samtal och om grupper och relationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-07 Skapad:2017-02-10