Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 376 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkögskolan - ett unikt bildningsarv

  Sverker Sörlin, idéhistoriker, porträtterar folkhögskolan i två radioessäer som sänts i Sveriges Radios program OBS Kulturkvarten.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-22 Skapad:2012-12-30
 2. Artikel

  Att samtala i grupp

  Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här några tips som andra använt.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2015-01-14
 3. Artikel

  Vetandet, kunnandet och klokheten

  En rapport som belyser hur tre former av kunskap - vetande, kunnande, klokhet - framträder i gymnasieskolans kursplaner.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-20 Skapad:2007-02-03
 4. Artikel

  De fyra hörnstenarna

  De fyra hörnstenarna Ledning / Bildningsmiljö / Pedagogik / Formalia ger ett ramverk för varje folkhögskola att ha som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete.

  Uppdaterad:2018-02-14 Skapad:2018-02-14
 5. Artikel

  Från novis till nörd

  Ett projekt kring infosökning och källkritik

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-12 Skapad:2004-02-16
 6. Artikel

  Bakgrundsmaterial - övriga

  Bakgrundsmaterial från övriga i folkbildningsfamiljen.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-07 Skapad:2008-02-21
 7. Artikel

  John Deweys filosofi

  Filosofi är pedagogik - en tolkning av John Deweys pedagogiska filosofi i hans verk "Demokrati och utbildning"

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-06 Skapad:2007-08-17
 8. Artikel

  Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

  Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2010-04-22
 9. Artikel

  Motivation och vuxnas lärande - en kunskapsöversikt

  Boken gör en genomgång av begreppet motivation, olika definitioner och berör de viktigaste teoribildningarna. Ett särskilt kapitel behandlar motivation och vuxnas lärande

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2007-01-27
 10. Artikel

  TED - föreläsningar på nätet

  Några av världens förnämsta forskare och föreläsare framträder i TED. 1984 startades den amerikanska, icke-vinstgivande organisationen, TED med syftet att föra samman människor från tre kunskapsområden: Teknik, Nöje och Design under devisen "Ideas worth spreading". TED är en förkortning av Technology, Entertainment, Design.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2009-12-14
 11. Artikel

  Metodhandledning för lärare och verksamhetsledare inom vuxnas lärande

  OED, en förkortning för Outreach, Empowerment and Diversity. Nå ut - Egenmakt - Mångfald, var ett Grundtvignätverk för 17 organisationer från 14 länder, som arbetade tillsammans i tre år, med en avslutning i Bryssel 2014.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-01 Skapad:2017-02-03
 12. Artikel

  Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt

  Det är lätt att tycka till om saker och ting. Men om vi vill ha ett allvarligt menat samtal finns det goda regler att förhålla sig till som gör att dialogen kommer framåt. Det viktiga är kanske inte att få rätt, snarare att alla får något att fundera över. Det här är en sida om strategier för samtal och om grupper och relationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-01 Skapad:2017-02-10
 13. Artikel

  Vanliga fallgropar och hur de kan hanteras. Teckenspråk

  Hantera vanliga fallgropar - en sammanfattande video på engelska. Textning finns att välja i spelarens kommandofält, bredvid klocksymbolen.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-30 Skapad:2014-11-24
 14. Artikel

  Overcoming common hurdles

  Hantera vanliga fallgropar - en sammanfattande video på engelska.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-30 Skapad:2014-11-24
 15. Artikel

  Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

  Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar?

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-30 Skapad:2008-10-30