Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 1815 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  En bok, en författare : Christer Isaksson

  Våren 2011 är det tjugo år sedan kommunerna tog över huvudmannaskapet för den svenska grundskolan. När reformen genomfördes mötte den hård kritik från lärare, fackliga företrädare och opinionsbildare. I antologin "Kommunaliseringen av skolan - vem vann - egentligen?" ger ett antal pedagoger, politiker och debattörer sin syn på skolans utveckling sedan 1991 och hur skolan bör förändras i framtiden. Bokens redaktör, journalisten och författaren Christer Isaksson, intervjuas av Olle Palmlöf.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-22 Skapad:2011-05-20
 2. Video

  En bok, en författare : Birgitta Kimber

  "Att stå ut med busungar" av specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber handlar om att bemöta barn som skolkar, bråkar, stör eller på annat sätt visar att de inte mår bra. Här bygger metoden på att skapa en allians med föräldrarna, så att läraren kan fungera som deras förlängda arm. Vikten av att skilja på vad som är skolans ansvar och vad som är hemmets och föräldrarnas angelägenhet poängteras också. Birgitta Kimber intervjuas av Thord Eriksson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-22 Skapad:2011-01-19
 3. Video

  En bok, en författare : Lisbeth Pipping

  Vad är mobbning? Hur känns det? Vem mobbar? Vad kan vi göra åt det? I Lisbeth Pippings bok "Jag mobbar inte" delar elever med sig av sina tankar om mobbning, och hon själv ger tips om hur man kan förhindra att de dagligen blir retade, slagna eller utfrysta på sin arbetsplats, skolan. Lisbeth Pipping intervjuas av Musse Hasselvall.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-01-22 Skapad:2010-12-08
 4. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Vad säger forskningen om hemmasittare?

  Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om olika typer av forskning kring hemmasittare. Hur ser statistiken ut, och vad kännetecknar effektiva interventioner? Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 5. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Skolavhopp bland unga i Norden

  Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden som arbetar med skolavhopp, psykisk hälsa, arbete och utbildning med fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 6. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Hemmasittare i Lidingö

  Teamet bakom projektet Ökad skolnärvaro i Lidingö stad berättar om sin modell för att arbeta med hemmasittare och hur de har implementerat ett kommunövergripande arbete för att minska den totala skolfrånvaron i kommunen. Medverkande: Ann Gottfridsson, Hasse Larsson, Per Wirén och Michael Lidman. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 7. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Neuropsykiatri och behandling

  Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar om behandlingsfasen och vidmakthållandefasen i arbetet med hemmasittare. Vilka komponenter innehåller en behandlingsinsats och vilka anpassningar kan man behöva göra utifrån olika diagnoser? Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 8. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Den avgörande alliansen

  Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar om hur man skapar gemensamma mål och hur man bemöter och lyssnar till de elever man behandlar. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 9. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Juridiken kring hemmasittaren

  Vem ansvarar för elevens skolgång? Vad måste skolan göra? Vad får socialtjänsten göra? Mikael Hellstadius, skoljurist, svarar på dessa frågor och talar om juridiken kring hemmasittaren. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 10. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Stötta de skolfrånvarande

  Marit Sahlström, projektledare på Stadsmissionens insats Oneeighty, berättar om hur man arbetar med unga som har stor eller total skolfrånvaro. Oneeighty arbetar via internet och stöttar ungdomar tillbaka till skolan och till ett socialt sammanhang. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 11. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Behandling av hemmasittande elever

  En bra kartläggning utgör en viktig grund att stå på i alla behandlingsinsatser. Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar varför man bör kartlägga problematiken och hur gör man det i behandlingen av hemmasittande elever. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 12. Video

  UR Samtiden - Hemmasittare : Varför blir vissa elever hemmasittare?

  Vilka är de tidiga tecknen på oroande skolfrånvaro, och vad kan skolan göra i det förebyggande arbetet? Hur ser vardagen ut för de elever som har mycket hög skolfrånvaro och som blir föremål för behandlingsinsatser? Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2017-01-23
 13. Video

  En bok, en författare : Inga Elgqvist-Saltzman

  I "Lärarinna av Guds nåde - Cecilia Fryxell" av utbildningsforskaren Inga Elgqvist-Saltzman möter vi en föregångsgestalt inom den pedagogiska rörelsen för flickors utbildningsmöjligheter. Cecilia Fryxell, 1806-1883, var pedagog och handledare för blivande lärare. Hon hade tänkt bli missionär, men hälsoskäl tvingade henne att tänka om. Hon studerade i stället skolväsendet i Tyskland och Schweiz. Tillbaka i Sverige grundade hon en flickpension i Helsingborg. Många av Cecilia Fryxells elever grundade egna skolor och hennes inflytande kunde länge spåras i de svenska flickskolornas utveckling. Intervjuare: Marika Griehsel.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2011-04-27
 14. Video

  En bok, en författare : Sven-Eric Liedman

  I "Hets!" riktar idéhistorikern Sven-Eric Liedman kritik mot dagens skola, som han menar ägnar sig åt att mäta meningslösheter och utreda sig själv i en ständigt pågående byråkratkarusell istället för att ge eleverna verklig kunskap, och den eftertraktade skolpengen öppnar vägen för hungriga skolföretag med vinst i sikte. När eleverna väl sitter i bänken är det ingen som riktigt vet vad de ska göra. Vad ska eleverna lära sig? Leder de nya skolreformerna till att de blir kunniga och kritiskt tänkande människor, redo för ett långt yrkes-, samhälls- och privatlivs alla utmaningar? Sven-Eric Liedman intervjuas av Erik Fichtelius.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-21 Skapad:2011-03-02
 15. Video

  Lärlabbet student : Ledarskap i klassrummet

  Varför är det viktigt med ledarskap i klassrummet? Och hur blir man bra på det? John Steinberg är föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av att lära ut ledarskap till pedagoger. Här möter han lärarstudenter och ger konkreta råd på hur man kan leda undervisningen. Vi får också möta Dobrila Sandblom som är lärare för årskurs 6-9. Hon berättar om hur man tar ledarrollen i klassrummet, hur man engagerar eleverna och förmedlar mål och syfte med lektionerna.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-20 Skapad:2016-09-18