Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 504 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Att bli digitalt delaktig

  Goda exempel från studieförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-05-09
 2. Artikel

  Formella skolan klarar inte digitala klyftan

  Det är vi som kan överbrygga den digitala klyftan. Studieförbunden är en resurs när det gäller de här frågorna och det formella utbildningsväsendet klarar det inte. Det menar Folkbildningsförbundet generalsekreterare Maicen Ekman.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-05-09
 3. Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001

  Handboken för lärare, administratörer och tekniskt ansvariga inom Folkuniversitetet. Hur man kan planera, organisera och genomföra (språk)utbildning på distans. Relevant för utbildningar i olika ämnen i flexibelt lärande

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-07-30
 4. Dinámicas de presentación, animación y participación

  Gruppdynamiska övningar på spanska.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-04-15
 5. Artikel

  Idéförmedlingen ska få igång diskussioner

  Nu är namnet på den nya diskussionsgruppen på Apberget äntligen spikat. Idéförmedlingen, blir det. – Nu gäller det bara att komma igång med idéutbytet, säger projektledaren Christian Wåhlin.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-02-01
 6. Artikel

  Besök i Internetgalleriet

  NBV Dalarna söker beröringspunkter mellan IT och traditionella studiecirklar

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-01-09
 7. Artikel

  Ingår idén med lärstilar i begreppet flexibelt lärande?

  Flexibelt lärande är utmärkt för att se till olika lärstilar hos kursdeltagare och som kursledare kan det vara värt att skapa moment där olika lärstilar ingår skriver Ulrika Knutsson, lärare på Åsa folkhögskola i Sörmland.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-23
 8. Artikel

  Finns det någon utbildning för cirkelledare på distans?

  Ansvaret ligger hos respektive studieförbund samtidigt som CFLs fortbildningsprogram för folkbildningens flexibla lärande är ett stort stöd skriver Rosalie Sanyang, ABF Z.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-25
 9. Artikel

  Vilka goda skäl finns det för att starta ett mer flexibelt lärande?

  När hindren att studera är för stora kan flexibelt lärande vända på situationen. Kenneth Hermansson, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, ger argumenten och några exempel på varför det finns skäl för ett mer flexibel lärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-23
 10. Artikel

  Gemensam reflektion om lärande på internet

  Vi fokuserar utvecklingsarbetet på kursdeltagarnas möjlighet att använda tekniken i distans-kursen till att genomföra gruppreflektioner kring utbildningens olika delar.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-13
 11. Artikel

  Tradition och distans

  Frågan är om den nya IT-tekniken kan användas för att än mer utöka andelen distansarbete vid journalistlinjen.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 12. Artikel

  Arbeta i grupp i undervisning och studier

  Arbetslaget vill kunna förnya och förbättra undervisningen och anpassa den till de nya arbetsformer som IT möjliggör.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-05
 13. Artikel

  Webbstöd i lärandet

  Kan webbstöd tillföra någonting i lärandet? För att komma fram till ett svar på den frågan har vi låtit våra kursdeltagare i allmän kurs på tre olika orter arbeta med att göra en webbtidning.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-04
 14. Artikel

  Synkrona audiovisuella möten?

  Efter några års erfarenheter av distanskursverksamhet ville lärarlaget undersöka möjligheten att komplettera den asynkrona distansundervisningsmetoden med en synkron sådan.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-04
 15. Artikel

  Specialpedagogiska ansatser och praktiska erfarenheter

  Vårt syfte med det här arbetet var att lära oss mer om hur olika pedagogiska grepp med IT som verktyg fungerar gentemot studerande med olika inlärningssvårigheter.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-05