Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 420 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Webbsida

  150 berättelser från folkhögskolor

  150 berättlesler som visar upp folkhögskolan, det unika i skolformen och vilken skillnad folkhögskolan har gjort för de som deltar. Det görs genom berättelser från deltagare, före detta deltagare eller personal på folkhögskolor.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-18 Skapad:2015-09-03
 2. Artikel

  1600 lärare på 141 folkhögskolor engagerade i ITiS

  ITiS, IT i skolan, är en nationell satsning även för folkhögskolorna. Den är den största kompetensutveckling som någonsin gjorts inom svenska skolområdet. Den varade i fyra år (1999 – 2002) och berörde ca 75.000 lärare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-16
 3. Artikel

  2000-talets Folkbildare i sin nya lärmiljö

  3 mötesplatser i 3 mindre orter i Småland byggdes. Lärpiloter utbildades och lokalerna utformades utifrån det lokala behovet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-06
 4. Artikel

  55+ på nätet

  Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad ”Blended learning” där möten och stöd till cirkeldeltagare även kan ske via nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-06-27
 5. Artikel

  7 och en halv tanke om att lära vidare

  Tankar och idéer om nya möjligheter för dig att studera. Syftet med materialet, som omfattar en bok och en film, är att ge dig lust och mod att testa spännande sätt att lära vidare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-06-09
 6. Artikel

  9 goda råd

  Här får du nio råd som hjälper dig att få en bra grund för din nätkurs. Från nättidningen re:flex.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-22 Skapad:2013-11-05
 7. Webbsida

  Akademi Norr

  En gränsöverskridande samverkan inom högre utbildning. 13 kommuner inom 4 län samverkar för regional utveckling.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-01-24 Skapad:2004-02-16
 8. Artikel

  Arbeta i grupp i undervisning och studier

  Arbetslaget vill kunna förnya och förbättra undervisningen och anpassa den till de nya arbetsformer som IT möjliggör.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-05
 9. Webbsida

  Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

  ABF är Sveriges största studie- och bildningsförbund med verksamhet över hela landet.

  Källa:

  Uppdaterad:2018-02-02 Skapad:2000-12-29
 10. Artikel

  Att bli digitalt delaktig

  Goda exempel från studieförbund

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2007-05-09
 11. Webbsida

  Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige

  En rapport om studiecirkelverksamhet i hälsofrågor men också om folkbildningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle i ett nytt århundrade.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2010-11-24
 12. Artikel

  Att leda dialog på distans - erfarna distansstudieledares uppfattningar om bra distanskommunikation mellan deltagare

  C-uppsats i pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning vid Linköpings universitet skriven av Fredrik Bengtsson.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-27 Skapad:2006-12-17
 13. Artikel

  Att samtala i grupp

  Det är i samtalet som de egna åsikterna synliggörs och nya insikter skapas. Det är också här som respekten för den andre prövas. Har du funderat på att arbeta med samtalsmetodik i din grupp? Här några tips som andra använt.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-15 Skapad:2015-01-14
 14. Artikel

  Att tala om brännbara ämnen och samtidigt föra en diskussion framåt

  Det är lätt att tycka till om saker och ting. Men om vi vill ha ett allvarligt menat samtal finns det goda regler att förhålla sig till som gör att dialogen kommer framåt. Det viktiga är kanske inte att få rätt, snarare att alla får något att fundera över. Det här är en sida om strategier för samtal och om grupper och relationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-14 Skapad:2017-02-10
 15. Artikel

  Avstånd och närhet i studiesituationen

  Projekt som vände sig till kursdeltagare med sociala handikapp såsom panikångest och andra sociala fobier.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-06-28