Sökträffar på Folkbildning

Visar 3 av 3 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Video

  Språket bär kunskapen : Att identifiera svårigheter

  Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-20 Skapad:2014-04-16
 2. Video

  UR Samtiden - Alla ska älska skolan : Vad betyder delaktighet?

  Delaktighet är ett populärt ord i skolan. Från början handlade det om ideologi, ordet var tätt sammanbundet till ordet "medborgarskap". Men vad betyder det idag, i praktiken? Kristina Szönyi från Specialpedagogiska skolmyndigheten benar ut begreppets beståndsdelar. Medverkar gör också Tove Dunkers, specialpedagog och utbildare. Inspelat i december 2011. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-08-27 Skapad:2012-01-19
 3. Video

  UR Samtiden - Konsten att sätta betyg

  Per Måhl, lärare, författare och föreläsare i betygssättning, menar att det går att sätta rätt betyg och att vara en bra lärare. Han berättar om sitt arbete med betygsutredning för skolinspektionen, hur betygssättning går till i praktiken och hur man sätter rätt betyg. "Den lärare som elever tycker är bra, är den som kan kommunicera sina bedömningar så att eleverna förstår vad de får betyg på", säger han. Vi får också veta mer om det nya betygssystemets fördelar och fallgropar, och att svenska lärare är unika i och med att de själva ansvarar för bedömningsinstrumenten. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2011. Arrangör: Skolforum.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-12 Skapad:2011-12-18