Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 385 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildning med IT

  Det övergripande syftet med ITiS-projektet vid Litorina folkhögskola var att lärarlaget skulle få ökad förståelse för, samt reflektera över, informationsteknikens integrering och användning i skolans ordinarie undervisning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-10
 2. Artikel

  Folkbildning och nya rörelser

  Samanfattning av diskussioner vid seminarie anordnad av Föreningen för folkbildningsforskning.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-01-10
 3. Artikel

  Folkbildning och studiecirklar på distans

  Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen Internationella Kulturcentrum (SV/IKC) projekt riktar sig til invandrare

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-01-13
 4. Artikel

  Folkbildning på distans? - en utvärdering

  Pedagogiska institutionen på Umeå universitet har utvärderat Nätbildarnas första år.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-05-21
 5. Artikel

  Folkbildning på nätet?

  Det övergripande syftet med vårt ITiS-projekt har varit att uppnå större kunskap om hur IKT kan användas i undervisningen på en folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-17
 6. Artikel

  Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

  Projekt vars syfte var att synskadade eller blinda personer med utländsk bakgrund skulle kunna delta i studiecirklar eller skapa egna studiecirklar.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-05
 7. Artikel

  folkbildning.net

  Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-11-09
 8. Artikel

  folkbildning.net - andra utgåvan

  Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande. Nu i ny utökad version.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-15
 9. Artikel

  folkbildning.net - second edition

  Here we present the second revised edition of "folkbildning.net – an anthology about ’folkbildning’ and flexible learning".

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-29
 10. Artikel

  folkbildning.net - tredje reviderade upplagan

  Många nya artiklar i den tredje utgåvan av folkbildning.net

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-11-23
 11. Artikel

  Folkbildningen och internet – reflektioner utifrån

  Per Johansson, tankesmedjan Infontology, skriver om hur internet och samhällets digitalisering utmanar och förändrar folkbildares roll och på vilket sätt folkbildningen är viktig i dagens och morgondagens samhälle.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2011-07-02
 12. Artikel

  Folkbildningens IT-mönster

  Kartläggning och analys av nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-12-15
 13. Artikel

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015

  Väskan är packad, argumenten är slipade och förväntningarna stora. Den 11-14 juni samlas folkbildare från hela världen till världskongress i Montreal.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2015-06-15 Skapad:2015-06-09
 14. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2004-2007

  Körsång, trumlektioner, glödlampa i mikrovågsugn .. och mycket mer. Välkommen till folkbildningens digitala studiematerial. Här kan du testa, upptäcka och inspireras av nya former för lärande och berättande i ett nära 30-tal olika exempel på multimediala och interaktiva studiematerial.

  Källa:

  Uppdaterad:2019-01-29 Skapad:2007-07-30
 15. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2010

  Här hittar vi 18 spännande, nyfikna och framåtsyftande studiematerial gjorda av och för folkbildare inom Flexlär 2010. Öppna lärresurser (eller OER - Open Educational Resources) är öppna för alla som vill lära och och upptäcka tillsammans och på egen hand. Välkommen att prova Folkbildningens öppna lärresurser!

  Källa:

  Uppdaterad:2014-11-13 Skapad:2012-06-28