Sökträffar på Folkbildning

Visar 15 av 385 träffar på Folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Finjala

  Finjala med ursprung i Valla folkhögskola prövar nya sätt att utveckla folkbildningen

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-11-24
 2. Artikel

  Finns det någon utbildning för cirkelledare på distans?

  Ansvaret ligger hos respektive studieförbund samtidigt som CFLs fortbildningsprogram för folkbildningens flexibla lärande är ett stort stöd skriver Rosalie Sanyang, ABF Z.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2005-11-25
 3. Artikel

  Källa:

  Uppdaterad:2018-08-28 Skapad:2018-08-28
 4. Artikel

  Flexibel folkbildning som stöd för demokrati

  Vi står idag inför utmaningen att flytta in demokratiarbetet i nya miljöer som den virtuella.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2006-11-30
 5. Artikel

  Flexibelt lärande - flexibel organisation

  Ny version med ett förord och mindre korrigeringar av den rapport som utkom första gången år 2004. Underrubriken är Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan och är skriven av Staffan Hübinette, lärare på Tollare folkhögskola

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-03-09
 6. Artikel

  Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

  Projekt som riktat sig till kvinnor som har startat eller vill starta eget företag och som i första hand bor i mindre kommuner, ibland på landbygd och glesbygd.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2013-02-22
 7. Artikel

  Flexibelt lärande för personer med språksvårigheter genom digitalfoto

  Projekt vars syfte var att utforma och utveckla en ny teknisk datalösning för personer som hade svårt med det skrivna ordet.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-12
 8. Artikel

  Flexibelt lärande för skiftarbetare

  Framnäs folkhögskola har genomfört distanskurser riktade till personer som arbetar skiftgång och med tillgång till dator på sin arbetsplats

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-02-21
 9. Artikel

  Flexibelt lärande i samverkan

  Projekt vars syfte var att bredda folkbildningens räckvidd genom att utveckla ett flexibelt distanskurssystem i samverkan med folkrörelser och andra organisationer.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2012-06-28
 10. Artikel

  Flexibelt lärande med IT-metodik

  Projekt vars syfte var att förvärva erfarenhet av och färdighet i att låta olika delar av undervisningen nå en högre grad av flexibelt lärande genom att använda varierade former av internetbaserade metoder.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-12-29 Skapad:2012-06-15
 11. Artikel

  Flexibelt lärande på nätet - handledning för cirkelledare

  "En cirkel... på distans? Hur fungerar den? Och varför" är handledningens inledande frågeställning

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-02-21
 12. Artikel

  Flexibelt nätverksbaserad utbildning för småföretagare

  Medborgarskolan Sörmland-Östergötland utvecklar utbildning för småföretagare

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2002-04-04
 13. Artikel

  Flexibla cirklar för alla - nytt studiematerial från Folkbildningsförbundet

  De senaste årens utvecklingsverksamhet i folkbildningen har visat att vissa deltagargrupper har svårt att delta i och fullfölja cirklar som går helt eller delvis via nätet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-09
 14. Artikel

  Flexibla möjligheter i vardagen

  Projekt vars syfte var att introducera IKT till ovana IKT-användare inom speciella målgrupper och få dem att mötas både i när- och distanslärande.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-04-13 Skapad:2012-06-15
 15. Artikel

  FlexLär 2009 - Folkbildningens grunduppdrag

  Här nedan presenteras fem projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-09-12 Skapad:2012-06-28